Stichting Fietsen Alle Jaren Gouda

Privacybeleid

Gebruik persoonlijke gegevens door Fietsen Alle Jaren Gouda (FAJG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in bestanden bewaren. Dit geldt ook voor onze organisatie.

Hoe doen wij dit bij Fietsen Alle Jaren?

Het bestuur en de kerngroep van FAJG hebben de persoonlijke gegevens van alle vrijwilligers in bezit: naam, telefoonnummer(s) en mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om onderling goed en snel te kunnen communiceren.

Voor het regelen van de riksja-ritten is het belangrijk dat de vrijwilligers elkaar onderling ook goed kunnen bereiken. Daarom kunnen telefoonnummers en mailadressen met elkaar gedeeld worden.

Daarnaast worden telefoonnummers van vrijwilligers gedeeld met contactpersonen van zorgcentra, met  passagiers en hun eventuele contactpersonen. Bij onvoorziene omstandigheden (denk hierbij aan ziekte, slecht weer, etc.) moet men elkaar altijd kunnen bereiken. In dit soort situatie is een telefoonnummer belangrijker dan een mailadres.

We hebben als organisatie een uitgebreid beleid over het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder ook NAW-gegevens, het omgaan met digitale accounts, wachtwoorden, informatie op de website en sociale media en het digitale boekingssysteem.

Vrijwilligers wordt gevraagd ons beleid te ondersteunen door een privacyverklaring te ondertekenen, met een aparte clausule over hun wensen t.a.v. het gebruik van hun persoonlijke gegevens.