Stichting Fietsen Alle Jaren Gouda

2017

GESCHIEDENIS
Medio 2016 is een initiatiefgroep met Taco van Popta, Jenny Schoemaker en Daniëlle Ravestein begonnen met het opzetten van onze organisatie. Na een jaar van geld zoeken, mensen zoeken, Riksja bestellen, et cetera, zijn we op 29 september 2017 officieel van start gegaan. Wethouder Hilde Niezen knipte samen met Jannie Derksen, een kennis van Taco en kleurrijk dichteres, het officiële rood-witte lint door.
De sponsors van het eerste uur waren (in alfabetische volgorde) de fietsersbond, GoudApot, de Rabobank, Stichting Jac. Bezemer en Thiers2wielers. Later hebben aannemersbedrijf Ton van Loon, Etori Beheer B.V., FNO, de Montagnestichting, het Oranjefonds en Rotary Gouda ook bijgedragen. Vanaf de start heeft de landelijke fietsersbond ons extra ondersteund met een kant-en-klaar Riksjapakket, inclusief verzekering, pechhulp en promotieartikelen. Door het wegvallen van de landelijke subsidie is die extra ondersteuning ook weggevallen, maar gelukkig is er sinds medio 2021 een nieuwe landelijke Stichting FAJ met een zelfstandig bestuur en een informatieve landelijke nieuwsbrief (Nieuwsflits). Zij ontwikkelen een ondersteuningspakket voor nieuwe en lopende initiatieven.

Officiele ingebruikname 1e Riskja 2017 met wethouder Hilde Niezen, daarnaast Janny Derksen, en
riksjapiloot is Taco van Popta

Sponsoren