Stichting Fietsen Alle Jaren Gouda

Doneren?

Wilt u ons steunen met een donatie?

Dat zouden we zeer op prijs stellen. Fietsen Alle Jaren Gouda draait volledig op giften van burgers, instellingen en het bedrijfsleven. Voor het onderhoud van de riksja’s en organisatiekosten zoals bank, website, PR-materialen en kleding voor de vrijwilligers kunnen we iedere steun van harte gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:

NL18 RABO 0345 1031 30

t.n.v. Stichting Fietsen Alle Jaren Gouda

Alvast hartelijk bedankt voor het doneren!

U kunt ook onderstaande QR-code scannen voor een donatie.